Om implementeringsforskning

Idag publicerades en artikel jag medverkat på, där vi haft ambitionen att introducera den relativt långa forskningstraditionen kring policyimplementering till det yngre fältet Implementation Science. Det senare är baserat inom medicinsk forskning och fokuserar till stor del på att förstå och utvärdera interventioner och användandet av evidensbaserad praktik inom hälso- och sjukvård. I artikeln argumenterar vi för att denna forskning har mycket att vinna på att dra lärdom av de teoretiska fynd som utvecklats inom statsvetenskapen, särskilt i avseende att förstå kontextuella frågor kring förutsättningarna för att implementering ska fungera.

Artikeln är publicerad i Implementation Science och är gratis tillgänglig här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *