Besök på myndigheter

Andra dagen i Washington träffade vi ett antal federala myndigheter, varav två var fokuserade på disability och en på immigration och mottagande av flyktingar. Detta var mycket intressanta möten där vi fokuserade dels på de olika strategier de använder för att nå ut till arbetsgivare kring funktionsnedsattas inträde i arbetslivet, och dels kring hur de integrerar forskning i sitt arbete. Vi träffade först National Council on Disability (NCD) som är en liten myndighet med uppdraget att ta fram kunskapsunderlag kring funktionsnedsattas situation, där arbetslivet är en viktig del. De samarbetar mycket med representanter för olika grupper i samhället och har publika fora och andra kontaktvägar för att säkerställa att deras rapporter representerar en balanserad bild av olika perspektiv, samtidigt som de samarbetar nära med forskare genom att finansiera utlysningar kring specifika områden. De har sedan i uppdrag att vara en informationskälla till kongressen inför policybeslut. Det intressanta ur Välfärdsakademins perspektiv var hur de så tydligt har uppdraget att sammanställa kunskap och hur de har såväl resurser för detta och en strategi för att säkerställa att denna kunskap är representativ för de grupper den berör. Här kan vi troligtvis lära oss en del kring hur vi arbetar med olika målgrupper och hur deras röster blir hörda, samtidigt som detta integreras med sammanställningar av vetenskaplig litteratur.

På eftermiddagen träffade vi en grupp U.S. Department of Labor, Office of Disability Employment Policy, som var tydligare inriktade på kontakter med arbetslivet och policyutveckling kring detta. De beskrev hur de samlade in data och samarbetade med forskare från universitet och andra organisationer kring att ta fram policyrekommendationer och informationsmaterial till arbetsgivare för att underlätta skapandet av inkluderande arbetsplatser. Här fick vi insikter om hur samarbetet med arbetsgivare kan struktureras och hur engagemang skapas och upprätthålls. Nära knutet till myndigheten finns också National Institute on Disability and Rehabilitation Research, där föreståndaren John Tschida var med på mötet. Han beskrev hur myndigheten samarbetar med forskare och hur de via sina forskningspengar styr formerna för samarbete med praktiken. Mötet gav en hel del inspiration kring hur dessa typer av samarbeten kan utvecklas och även mersmak inför att samarbeta kring gemensam kunskapsutveckling.

Härnäst reser vi till San Francisco för möten med flera myndigheter och NGO’s.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *