Om bloggen

Denna blogg drivs av Christian Ståhl, biträdande professor vid Linköpings universitet. Texterna här är av friare karaktär och skrivs av mig som privatperson, men ibland relaterat till min forskning.